Cooperarea Regională Dunăre-Körös-Maros-Tisa

Organizația a fost înființată la 21 noiembrie 1997 la Szeged. Denumirea folosită în mod obișnuit: Euroregiune DKMT

Membri actuali: județele Bács-Kiskun și Csongrád-Csanád (Ungaria)

județele Arad, Krassó-Szörény și Temes (România)

Provincia Autonomă Voivodina (Serbia)

Populație: 4 milioane de oameni

Obiectivele cooperării stabilite de către semnatari se referă la dezvoltarea şi lărgirea colaborării între comunităţile şi autorităţile locale în domenii ca economia, educaţia, cultura, ştiinţele şi sportul – sprijinind astfel regiunea în procesul de integrare europeană.

Adunarea generală este principalul organ de decizie a Cooperării Regionale DKMT. Adunarea generală este formată din conducătorii instituţiilor administrative din regiune, şi este organul de pregătire, coordonare şi de decizie strategică a cooperării. La şedinţele adunării participă membrii cu drepturi depline ai adunării generale (membrii fondatori şi membrii asociaţi), respectiv ceilalţi participanţi (invitaţi permanenţi şi ocazionali). În fiecare an, la ultimul sfârşit de săptămână din luna mai, la obeliscul Triplex Confinium, aflat la punctul de întâlnire a graniţelor dintre Ungaria, România şi Serbia, se organizează Zilele Euroregiunii DKMT. Cu această ocazie, temporar, se deschid frontierele şi, de regulă, se întruneşte adunarea generală.

Preşedintele în exerciţiu este ales de către adunarea generală pe o durată de un an din rândul preşedinţilor organizaţiilor membre. Preşedintele în exerciţiu nu poate fi ales de două ori consecutiv, iar la alegerea preşedintelui va trebui avut în vedere şi rotaţia dintre ţări. În perioada dintre două adunări generale organizaţia este condusă de către preşedinte, el coordonează activitatea secretariatului, întocmeşte un raport anual despre activităţile Cooperării şi despre modul de executare a hotărârilor adunării generale. Preşedintele în exerciţiu convoacă adunarea generală şi conduce şedinţele acesteia.

Sarcina secretariatului este munca administrativă: menține contactul constant cu regiunile membre, contribuie la pregătirea documentelor de lucru, inițiază și organizează evenimente comune, monitorizează programele Uniunii Europene, pregătește licitații pe baza deciziei adunării generale. și implementează proiecte. Sediul secretariatului este sediul administrativ al actualului presedinte. Secretariatul are trei membri delegați - maghiari, români și sârbi.

Compania de Utilitate Publică Agenția Euroregională de Dezvoltare Dunăre-Körös-Maros-Tisa a fost înființată la 24 mai 2003 de către adunarea generală. Membrii fondatori ai adunării generale au înființat societatea nonprofit în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare stabilite în documentul de înființare a Cooperării Regionale Duna-Körös-Maros-Tisa. Cu acest pas, pe lângă organizarea politică a cooperării regionale, a fost creată o asociație de afaceri cu personalitate juridică, care este potrivită pentru pregătirea sarcinilor comune de dezvoltare, pregătirea licitațiilor, gestionarea și implementarea proiectelor. În prezent non-profit Ltd. funcționează sub denumirea de Agenția de Dezvoltare Euroregională DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza - Nonprofit Közhasznú Kft.

Cooperarea joacă, de asemenea, un rol în organizațiile internaționale, Euroregiunea DKMT este membră a Asociației Regiunilor de Frontieră Europene (AEBR), Anna Csókási Eszter, director general al DKMT Nonprofit Közhhasznú Kft., este membră a președinției AEBR.