Регионална сарадња Дунав-Криш-Мориш-Тиса

Организација је основана 21. новембра 1997. године у Сегедину. Уобичајени назив: ДКМТ Еврорегион

Чланови: Жупаније Бач-Кишкун и Чонград-Чанад (Мађарска)

Жупаније Арад, Караш-Северин и Тимиш (Румунија)

Аутономна Покрајина Војводина (Србија)

Становништво: 4 милиона

Циљ сарадње је, према намерама оснивача, развијање и ширење односа између месних заједница и органа локалне самоуправе у економском, образовном, културном, научном и спортском погледу и подршка укључивању региона у процеси европских интеграција.

Највиши орган одлучивања Регионалне сарадње ДКМТ је Скупштина. Скупштину чине руководиоци институција регионалне управе, а она је орган за припрему, координацију и стратешко одлучивање о сарадњи. У њеном раду учествују пуноправни чланови скупштине (оснивачи и придружени чланови), као и остали учесници (позвана лица, односно стални и повремени гости). Сваке године последњег викенда у мају, на мађарско-румунско-српској тромеђи код споменика под називом „Триплекc Kонфиниум” организује се Дан еврорегије ДКМТ. Тада се привремено отварају границе и обично се одржава седница Скупштине.

Председавајућег бира Скупштина на период од годину дана из реда председника држава чланица. Председавајући не може бити биран два пута узастопно, а приликом избора мора се поштовати правило ротације земаља. У периоду између две седнице Скупштине, председавајући руководи организацијом, координира рад секретаријата, налаже израду годишњег извештаја о активностима сарадње и спровођењу скупштинских одлука. Председавајући сазива седнице Скупштине и руководи радом седнице.

Послови Секретаријата су административне природе: у сталном је контакту са регионима чланицама, сарађује у припреми радне верзије докумената, иницира и организује заједничке догађаје, прати програме Европске уније, на основу одлуке Европске уније. Скупштина, припрема пријаве на конкурсе и реализује пројекте. Седиште секретаријата је у административном седишту садашњег председавајућег. Секретаријат има три делегирана члана, по једног из Мађарске, Румуније и Србије.

Еврорегионалну агенцију за јавно добро ДКМТ Дунав-Криш-Мориш-Тиса основана је 24. маја 2003. године. Оснивачки чланови Скупштине основали су непрофитно предузеће у циљу остваривања развојних циљева постављених у оснивачком документу Регионалне сарадње Дунав-Криш-Мориш-Тиса. Овим кораком, поред политичке организације регионалне сарадње, створено је пословно удружење са правним лицем које је погодно за припрему заједничких развојних задатака, припрему тендера, вођење и реализацију пројеката. Тренутно непрофитна организација послује под називом Непрофитно јавно предузеће доо Еврорегионална развојна агенција ДКМТ Дунав-Криш-Мориш-Тиса.

Сарадња такође игра улогу у међународним организацијама, Ј.д. Непрофитно доо ДКМТ је члан Асоцијације европских пограничних региона (АЕБР), а генерални директор Ј.д. Нон-профит доо ДКМТ је члан председништва АЕБР-а.