SECRETARIATUL DKMT

Conform hotărârii ultimei Adunări Generale, sediul secretariatului este sediul administrativ al președintelui. va avea sediul. Acoperirea necesară pentru funcționarea secretariatului este asigurată de membrii titulari ai Adunării Generale.

Activitatea secretariatului este condusă de președinte. Secretariatul are 3 membri delegați, dintre care 1 maghiar, 1 român și 1 membru Voivodina. Șeful secretariatului este un membru delegat din țara care asigură președintele consecutiv. Șeful secretariatului se schimbă odată cu rotația președintelui.

Îndatoririle principale:

· coordonează ședințele Adunării Generale,

· contribuie la intocmirea documentelor de lucru,

· menține contactul constant cu regiunile membre,

· asigură fluxul continuu de informații,

· construiește relații cu alte colaborări regionale,

· monitorizează diferitele programe ale Uniunii Europene și, în baza hotărârii Adunării Generale, pregătește licitații și organizează implementarea proiectelor,

· inițiază și facilitează organizarea de evenimente și campanii comune,

· se asigură că site-ul web al DKMT este actualizat.

Angajații dvs.:

· Beáta Domonkos: reprezentant al județelor membre din Ungaria

· Éva Fenyvesi: reprezentant al județelor membre din România

· Roland Kókai: Reprezentant al Voivodinei

adresa maghiara:
6722 Szeged, Tábor u. 7/B.
Telefon: +36-62/543-165
Fax: +36-62/543-166

adresa romaneasca:
300034 Timișoara, Bd. Revolutiei din 1989. nr. 17. România
Telefon: +40-256/493-674
Fax: +40-256/406-361

Adresa Voivodina:
21 000 Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16. Serbia
Telefon: +381-21/456-190
Fax: +381-21/456-190

E-mail: office@dkmt.net