A Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés

A szervezet 1997. november 21-én alakult Szegeden. A közhasználatban elterjedt neve: DKMT Eurorégió

Jelenlegi tagjai: Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegye (Magyarország)

Arad, Krassó-Szörény és Temes megye (Románia)

Vajdaság Autonóm Tartomány (Szerbia)

Lakossága: 4 millió fő

Az együttműködés célját az aláírók úgy határozták meg, hogy az fejlessze és szélesítse a helyi közösségek és a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatokat a gazdaság, az oktatás, a művelődés, a tudomány és a sport területén – segítse elő a térség bekapcsolódását az európai integráció folyamatába.

A közgyűlés a DKMT Regionális Együttműködés legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlés a regionális közigazgatási intézmények vezetőiből áll, és az együttműködés előkészítő, koordináló és stratégiai döntéshozó szerve. Munkájában a közgyűlés teljes jogú tagjai (alapító tagok és társult tagok), valamint más résztvevők (állandó és eseti meghívottak) vesznek részt. Minden évben május utolsó hétvégéjén rendezik meg a DKMT Eurorégió Napját a magyar-román-szerb hármashatárnál lévő Triplex Confinium emlékműnél. Ilyenkor ideiglenesen megnyitják a határokat, és rendszerint ülést tart a közgyűlés.

A soros elnököt a közgyűlés választja egyéves időszakra a tagszervezetek elnökei közül. A soros elnököt egymás után kétszer nem lehet megválasztani, és megválasztása során figyelembe kell venni az országok közötti rotációt. A közgyűlések közötti időszakban a soros elnök irányítja a szervezetet, koordinálja a titkárság munkáját, éves beszámolót készíttet az Együttműködés tevékenységeiről és a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A soros elnök hívja össze a közgyűlést, és vezeti annak üléseit.

A titkárság feladata az adminisztratív munkavégzés: állandó kapcsolatot tart a tagrégiókkal, közreműködik a munkadokumentumok elkészítésében, kezdeményezi és megszervezi a közös rendezvényeket, figyelemmel kíséri az Európai Unió programjait, a közgyűlés döntése alapján pályázatokat készít, és projekteket valósít meg. A titkárság székhelye a mindenkori soros elnök adminisztrációs székhelye. A titkárságnak három – magyar, román és szerb – delegált tagja van.

A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot 2003. május 24-én alakította meg a közgyűlés. A közgyűlés alapító tagjai a Duna-Körös-Maros-Tisza Regionális Együttműködés alapító okiratában rögzített fejlesztési célok megvalósítása érdekében hozták létre a közhasznú társaságot. Ezzel a lépéssel a regionális együttműködés politikai szervezete mellett létrejött egy jogi személyiségű gazdasági társaság, amely alkalmas a közös fejlesztési feladatok előkészítésére, pályázatok készítésére, projektek menedzselésére, megvalósítására. Jelenleg nonprofit kft. formájában működik DKMT Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség – Nonprofit Közhasznú Kft. néven.

Nemzetközi szervezetekben is szerepet vállal az együttműködés, a DKMT Eurorégió tagja az Európai Határmenti Régiók Szövetségének (AEBR), Csókási Eszter Anna, a DKMT Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője tagja az AEBR elnökségének.