KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG

Koordinációs bizottság tagjainak kijelölése

A Közgyűlés a döntés-előkészítés hatékonyságának biztosítása és a DKMT működésének segítése érdekében az alapító tagok választott tisztségviselői közül 3 fős Koordinációs bizottságot hoz létre, melynek tagjait – tagországonként 1-1 főt – a tagországok jelölik.
A Koordinációs bizottság tagjainak személyéről az alapító tagok konszenzussal döntenek.

Koordinációs bizottság feladata

  • a Közgyűlés elé kerülő döntési javaslatok előkészítése, az előzetes egyeztetések lebonyolítása
  • a Közgyűlés tagjai közötti koordináció
  • a Közgyűlés és a DKMT Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság közötti kapcsolattartás

Koordinációs Bizottság tagjai

  • a magyarországi résztvevők képviseletében: Marosvári Attila, Makó Város Önkormányzatának alpolgármestere
  • a romániai résztvevők képviseletében: Liviu Borha, a Temes Megyei Tanács alelnöke
  • a szerbiai résztvevők képviseletében: Dr. Tihomir Simić, Vajdaság Autonóm Tartomány Végrehajtó Tanácsának alelnöke