КООРДИНАЦИОНИ ОДБОР

Одређивање чланова координационог одбора

У циљу обезбеђивања ефикасности одлучивања и помоћи у раду ДКМТ-а, Генерална скупштина оснива Координациони одбор од 3 члана из реда изабраних званичника оснивача, чији се чланови – 1 лице по земљи чланици – предлажу. од стране земаља чланица.
Чланови оснивачи одлучују о члановима Координационог одбора консензусом.

То је одговорност координационог одбора

  • припрема предлога одлука за достављање Генералној скупштини, вођење прелиминарних преговора
  • координација између чланова Генералне скупштине
  • односима између Генералне скупштине и Корпорације за јавно добробит Еврорегионалне развојне агенције ДКМТ

Чланови Координационог одбора

  • у име мађарских учесника: Атила Марошвари, заменик градоначелника Градске општине Мако
  • који представља румунске учеснике: Ливиу Борха, потпредседник Већа округа Темеш
  • у име српских учесника: др Тихомир Симић, потпредседник Извршног већа АП Војводине