Grupurile de lucru ale DKMT Cooperare Regională

– Grupul de lucru Economie, infrastructură și turism
– Grupul de lucru Planificare urbană, natură și protecția mediului
– Grup de lucru pentru cultură, sport, organizații civile și probleme sociale
– Grup de lucru pentru relații internaționale, informare și mass-media
– Grup de lucru pentru prevenirea dezastrelor
– Grupul de lucru pentru sănătate publică
– Grupul de lucru pentru sănătate
– Grup de lucru parc industrial
– Grup de lucru pentru turism
– Grup de lucru agricol
- Grupul de lucru Kadarka