Жетвена парада и бал - Гедерлак

Традиционална жетвена парада ће се и ове године одржати у Гедерлаку, са почетком у 13 часова ca завршавањем у Дунасзентбенедеку. Увече ће се одржати жетвени бал!

Датум

2023.10.07
Истекао

време

Цео дан

Локација

Géderlak